ซากุระ คลีนิก
4-11-8 อาคาร คาวาคะมิ ชั้น 3 ทาคาดะโนะบาบะ เขตชินจุกุ โตเกียว 169-0075
โทรศัพท์:03-5937-3717

รถไฟ สาย JR ชื่อสถานี ทาคาดะโนะบาบะ( เดินจากสถานีถึงคลีนิก ใช้เวลา 3 นาที)
คลีนิกอยู่ตรงข้างกับ SEIYU ซุเปอร์มาเก็ต