ปีนี้ทางคลีนิกเราก็จัดให้มีบริการวัคซีนฉีดป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล

ปีนี้ทางคลีนิกเราก็จัดให้มีบริการวัคซีนฉีดป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นภายใน2-4 สัปดาห์หลังรับวัคซีน

เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด สำหรับท่านที่มีความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีน ขอแนะนำให้ท่านรีบจองคิวขอรับการฉีดวัคซีนตั้งแต่เนิ่นๆ นะคะ

【 ผู้ที่รับวัคซีนได้   】   อายุตั้งแต่ 13ปี ขึ้นไป (สำหรับผู้ขอรับอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะจำเป็นต้องมีลายเซ็นผู้ปกครอง)

【ค่าใช้จ่าย】3,700เยน

【การจองล่วงหน้า】 กรุณาโทรติดต่อเจ้าหน้าที่แจ้งวันเวลาล่วงหน้าก่อนรับวัคซีน 3 วัน