คลีนิกเรามีล่ามแปลแต่ละภาษาตามที่ระบุข้างล่างนี้: ภาษาไทย วันพุธ (ช่วงบ่าย), ภาษาพม่า ทุกวัน, ภาษาเนปาล ทุกวัน