คลีนิกของเราจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี

คลีนิกของเราจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับท่านที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตชินจุกุและเขตนากาโนะ การตรวจ
สุขภาพทั่วไปของเขตชินจุกุไม่มีค่าใช้จ่าย แต่สำหรับท่านที่อยู่เขตนากาโนะ มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพทั่วไป 500 เยน สำหรับท่านที่มีความประสงค์ต้องการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ถ้ามีซองเอกสารตามรูปภาพด้านขวามือนี้ส่งถึงบ้านให้ท่านนำเอกสารนั้นมา
ขอรับการตรวจและต้องจองล่วงหน้าก่อน เพื่อเข้ารับการตรวจ

 

สำหรับท่านที่มีความประสงค์ขอรับใบแนะนำการตรวจเช็คสุขภาพเป็นภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษและภาษาพม่า

กรุณาเลือกภาษาและปริ้นได้ตามข้างล่างนี้
ภาษาอังกฤษ (©AMDA International Medical Information Center)