ภาษาที่สนับสนุน


เกี่ยวกับเรา

●เวลาทำการ

ช่วงเช้า 9:30~12:30
ช่วงบ่าย 3:00~ 6:00

ตรวจโ รคทั่วไปไม่จำเป็นต้องจอง
ตรวจสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีน ต้องจองล่วงหน้า

สำหรับท่านที่ไม่มีบัตรประกันสังคม (ชะไคโฮะเก้น) และ บัตรประกันสุขภาพโคะคุมินเคงโคโฮะเก้น จะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยจำนวนเงินเต็มของค่ารักษาพยาบาล ตามกฎของประกันสุขภาพ

●ตารางวันทำการ

แผนกศัลยกรรมกระดูก

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
9:30~12:30
15:00~18:00

 

แผนกอายุรกรรมโรคทั่วไป Mon Tue Wed Thu Fri Sat
9:30~12:30
15:00~17:30

 

แผนกอายุรกรรมโรคทั่วไปจะเปิดทำการเฉพาะวันพุธ ช่วงบ่าย เวลาเริ่มทำการ 15:00-17:30

คลีนิกเรามีล่ามแปลแต่ละภาษาตามที่ระบุข้างล่างนี้
ภาษาพม่า ทุกวัน
ภาษาเนปาล ทุกวัน
ภาษาไทย วันพุธ (ช่วงบ่าย)

(ทางคลีนิกไม่รับแปลล่ามนอกสถานที่)

● วันหยุดทำการ

วันศุกร์ , วันเสาร์ ช่วงบ่าย , วันอาทิตย์ และวันหยุดตามปฏิทิน

การตรวจรักษาเฉพาะทางด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง:
เอ็กซ์เรย์: เครื่องเอ็กซ์เรย์ของคลีนิกเรามีความทันสมัยด้วยระบบปฏิบัติการดิจิตอล มีปริมาณรังสี ที่ออกมาน้อยมาก โดยจะปล่อยรังสีออกมาประมาณ 3 นาที
การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก: ตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกที่บริเวณแขนข้างหน้าด้วยวิธี DXA         ซึ่งจะทราบผลได้ในเวลา 3 นาที
ECG: เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอี.ซี.จี.การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นการวิเคราะห์และแปลผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างแม่นยำ และรวดเร็วและทำการจัดเก็บผลการตรวจไว้ ในแฟ้มการแพทย์อิเล็กทรอนิค

●คลีนิคเฉพาะด้าน

แผนกศัลยกรรมกระดูกและแผนกอายุรกรรมโรคทั่วไป (แผนกอายุรกรรมโรคทั่วไป เปิดทำการเฉพาะวันพุธเท่านั้น)
เปิดทำการทุกวันสำหรับ แผนกศัลยกรรมกระดูก เป็นการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะผิดปกติหรือบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเช่น อาการปวดคอ บ่า สะบัก ไหล่ตัด ปวดหลัง ปวดสะโพก ปวดเข่า (ปวดส้นเท้า ข้อเท้าแพลง เป็นต้น) การได้รับบาดเจ็บทางการเล่นกีฬาและการทำงาน
บ่ายวันพุธ : แผนกอายุกรรมโรคทั่วไป

แผนที่คลีนิก

ซากุระ คลีนิก
4-11-8 อาคาร คาวาคะมิ ชั้น 3 ทาคาดะโนะบาบะ เขตชินจุกุ โตเกียว 169-0075
โทรศัพท์:03-5937-3717

รถไฟ สาย JR ชื่อสถานี ทาคาดะโนะบาบะ( เดินจากสถานีถึงคลีนิก ใช้เวลา 3 นาที)
คลีนิกอยู่ตรงข้างกับ SEIYU ซุเปอร์มาเก็ต

เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก

แผนกศัลยกรรมกระดูกและแผนกอายุรกรรมโรคทั่วไป (แผนกอายุรกรรมโรคทั่วไป เปิดทำการเฉพาะวันพุธเท่านั้น)
เปิดทำการทุกวันสำหรับ แผนกศัลยกรรมกระดูก เป็นการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะผิดปกติหรือบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเช่น อาการปวดคอ บ่า สะบัก ไหล่ตัด ปวดหลัง ปวดสะโพก ปวดเข่า (ปวดส้นเท้า ข้อเท้าแพลง เป็นต้น) การได้รับบาดเจ็บทางการเล่นกีฬาและการทำงาน
บ่ายวันพุธ : แผนกอายุกรรมโรคทั่วไป