समर्थित भाषा

उपचार गाइड

●उपचार गाइड

अर्थोपेदिक्स ・आन्तरिक औसधि उपचार(आन्तरिक औषधि उपचार हालको लागि हरेक बुधबार बेलुका 15:00~17:30)

●उपचार सुरु समय

बिहान 9:30~12:30
बेलुका 15:00~18:00

सामान्य जांच को लागि आरक्षण【बुक्किङ】लिनुपर्दैन ! सिधा आउनु भए हुन्छ !
स्वास्थ्य जांच मेडिकल चेक अप र खोप को लागि अगाडी देखि आरक्षण लिनुपर्छ !

तपाईको स्वास्थ्य बीमा कार्ड छैन भने चिकित्साको पूर्ण खर्च तपाई आफैले तिर्नुपर्नेछ |

●उपचार हुने दिन

अर्थोपेदिक्स सोमबार मंगलबार बुधबार बिहीबार शुक्रबार शनिबार
बिहान 9:30~12:30
बेलुका 15:00~18:00

 

आन्तरिक् औसधि उपचार सोमबार मंगलबार बुधबार बिहीबार शुक्रबार शनिबार
बिहान 9:30~12:30
बेलुका 15:00~17:30

* आन्तरिक् औसधि उपचार हालको लागि हरेक बुधबार बेलुका 15:00~17:30 सम्म

●बन्द दिन

शुक्रबार,शनिबार बेलुका,आइतबार・आवास

बिदेशीहरुको लागि भाषा अनुवाढ़ Translate को सेवा पनि हरेक बुधबार दिउँसो गरिन्छ |

ट्राफिक गाइड

साकुरा क्लिनिक ताकादानो बाबा अर्थोपेदिक्स ・आन्तरिक् औसधि उपचार
टोक्यो तो शिन्जुकु कु ताकादानो बाबा 4-11-8 कवाकामी बिल्डिंग तेस्रो तल्ला
फोन नम्बर:03-5937-3717

JR ताकादानो बाबा स्टेशन
सेइबु शिन्जुकु लाइन ताकादानो बाबा स्टेशन
वासेदा गुची देखि हिडेर 3 मिनेट