សេចក្តីជូនដំណឹងសំរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅពេលចូលឆ្នាំថ្មី២០២២

គ្លីនិករបស់យើងខ្ញុំ នឹងត្រូវបិទចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ថ្ងៃពុធ ខែធ្នូ ដល់ ថ្ងៃទី ៤ ថ្ងៃអង្គារ ខែមករា  ។

គ្លីនិកនឹងបើកដំណើរការធម្មតាវិញចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ថ្ងៃពុធ ខែមករា។

យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះភាពរអាក់រអួល និងសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមសហការរបស់អស់លោកអ្នក។

សូមជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រកបដោយសិរីសួស្តី ជ័យមង្គល វិបុលសុខ មហាប្រសើរ កើតមានដល់រូបអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលា ។​